KONTAKT

BMK Sp. z o.o.

ul. Modlińska 250
03-152 Warszawa

tel: +48 22 300 9491 , +48 22 300 9492
fax: +48 22 300 9493

email: bmk@b-m-k.pl
www.b-m-k.pl

NIP: 1251167442
NIP EU: PL1251167442
REGON: 017327400
KRS: 0000021198

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy KRS

Formularz kontaktowy